Vakantieweken met olijvenpluk

In de laatste week van oktober en de eerste week van november

kunnen we een paar extra handen gebruiken voor de olijvenoogst.

Helpt u mee, dan is die dag kost en inwoning gratis.